Το φωτογραφικό υλικό προέρχεται από παραστάσεις, σεμινάρια και εκδηλώσεις της σχολής μας.